Sinh viên Nguyễn Trí Dũng Khoa Giáo dục xuất sắc dành giải nhất khi tham dự Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Học viện QLGD năm học 2019 – 2020

Ngày 30/5/2019, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu Khoa học năm 2019. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm khích lệ sự say mê, tính chủ động, sáng tạo trong học tập và nghiên cứu của sinh viên.

Tham dự Hội nghị có GS.TS Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các Phòng Ban chức năng thuộc Học viện; cùng nhiều giảng viên, nhà khoa học và toàn thể sinh viên Học viện Quản lý giáo dục.​

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với sinh viênĐánh giá cao tinh thần say mê nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện Quản lý giáo dục, GS.TS Phạm Quang Trung hy vọng các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Học viện, các giảng viên, nghiên cứu viên, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, các công trình nghiên cứu đinh hướng gắn liền với thực tiễn bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.​

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã tập trung được hơn 30 công trình nghiên cứu khoa học trong năm 2019 của sinh viên Học viện Quản lý giáo dục. Các công trình nghiên cứu đều cho thấy sự đầu tư tâm huyết và có chất lượng, có tính thực tiễn cao.

PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chủ trì Hội nghị

Có 4 báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của mình được được trình bày tại hội nghị, trong đó công trình nghiên cứu của SV Nguyễn Trí Dũng – K10 Khoa Giáo dục dưới sự hướng dẫn của ThS. Lê Thị Cúc đã xuất sắc dành giải nhất.

Đề tài “Trí tuệ cảm xúc nghề dạy học  của sinh viên Khoa Giáo dục – Học viện Quản lý Giáo dục” là một đề tài thiết thực trong bối cảnh nhiều áp lực với giáo viên khi đứng trên bục giảng. Trên cơ sở phân tích các quan điểm, mô hình về trí tuệ cảm xúc, đặc biệt là trí tuệ cảm xúc nghề dạy học của các học giả trong và ngoài nước và những phát hiện trong quá trình nghiên cứu thực tiễn với sinh viên Khoa Giáo dục – Học viện Quản lý giáo dục, bài viết hệ thống hóa các khái niệm, các thành tố và mô hình liên quan đến trí tuệ cảm xúc nghề dạy học. Bài báo vắn tắt kết quả nghiên cứu thực tiễn về trí tuệ cảm xúc nghề dạy học của sinh viên Khoa Giáo dục – Học viện Quản lý giáo dục đồng thời khảo nghiệm các biện pháp và đề xuất một số hoạt động rèn luyện nhằm nâng cao trí tuệ cảm xúc nghề dạy học cho sinh viên.

Trên cơ sở phân tích các quan điểm về trí tuệ cảm xúc nghề dạy học cùng với quá trình nghiên cứu thực tiễn, bài viết đưa ra khái niệm về trí tuệ cảm xúc nghề dạy học: “Trí tuệ cảm xúc nghề dạy học là một tập hợp các năng lực về cảm xúc ảnh hưởng đến thành công của người giáo viên trong công tác dạy học và giáo dục ở môi trường học đường”.

Trí tuệ cảm xúc nghề dạy học của sinh viên Khoa Giáo dục – Học viện Quản lý giáo dục thể hiện trên 5 kỹ năng thành phần. Đó là (1) khả năng nhận diện cảm xúc bản thân; (2) khả năng hiểu cảm xúc người khác; (3) khả năng kiểm soát cảm xúc bản thân; (4) khả năng sử dụng trí tuệ cảm xúc như một công cụ giáo dục; (5) khả năng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện.

 Bài viết đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao năng lực trí tuệ cảm xúc của sinh viên như: tăng cường thực hành giảng dạy; viết nhật ký giảng dạy, quay lại video quá trình dạy học sau đó xem lại để rút kinh nghiệm; rèn luyện xử lý các bài tập tình huống sư phạm; tham gia các seminar, tọa đàm liên quan đến trí tuệ cảm xúc nghề dạy học và các kỹ năng sư phạm; tìm hiểu tâm lý của người học. Qua quá trình khảo nghiệm mức độ khả thi của các biện pháp trên, nhận thấy các biện pháp rèn luyện tăng cường thực hành giảng dạy, viết nhật ký giảng dạy và quay lại video quá trình dạy học sau đó xem lại để rút kinh nghiệm là các biện pháp khả thi và phù hợp nhất với sinh viên Khoa Giáo dục – Học viện Quản lý giáo dục. Vì vậy, sinh viên có thể xây dựng những hoạt động rèn luyện trí tuệ cảm xúc nghề dạy học cho riêng mình xuất phát từ những đề xuất trên để nâng cao trí tuệ cảm xúc nghề dạy học của bản thân, tạo tiền đề để sinh viên có thể đạt được hiệu quả cao trong công tác giảng dạy.

Sinh viên Nguyễn Trí Dũng trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đại diện các nhóm nghiên cứu báo cáo tại Hội nghị

 

 

PGS. TS. Trần Hữu Hoan trao giấy khen cho SV Nguyễn Trí Dũng xuất sắc dành giải nhất Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2019 – 2020

PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao thưởng cho các đề tài nghiên cứu đạt giải cấp Học viện năm 2019

Giảng viên, sinh viên Học viện Quản lý giáo dục trao đổi thảo luận với các nhóm tác giả đề tài 

GS.TS Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khen thưởng sinh viên và giảng viên hướng dẫn có công trình nghiên cứu đạt giải cấp Bộ năm 2018

Tin: Khoa Giáo dục

Ảnh: Thạch Thảo

Trả lời

Close Menu