Học viện Quản lý giáo dục khai mạc đợt đánh giá đồng cấp theo bộ chỉ số TEIDI năm 2019

Học viện Quản lý giáo dục khai mạc đợt đánh giá đồng cấp theo bộ chỉ số TEIDI năm 2019
Thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng thuộc Chương trình ETEP, ngày 27/10/2019, Học viện Quản lý giáo dục chính thức khai mạc đợt đánh giá đồng cấp theo bộ chỉ số phát triển trường sư phạm (TEIDI) năm 2019.

Hội đồng Đánh giá đồng cấp Học viện Quản lý giáo dục theo bộ chỉ số phát triển các Trường Sư phạm (TEIDI)

Tham dự buổi Khai mạc có GS.TS Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; ; PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Chương trình ETEP; PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đồng cấp; TS. Vương Thị Minh Châu, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Đỗ Thế Hưng, Chuyên gia độc lập; cùng các thành viên đoàn đánh giá và thành viên các nhóm tự đánh giá của Học viện.

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu

Phát biểu tại buổi Khai mạc, GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng đối với các cơ sở giáo dục đại học. Tháng 6/2018, Học viện Quản lý giáo dục được công nhận đạt Tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Từ tháng 02/2019, Học viện tiếp tục triển khai công tác tự đánh giá theo bộ chỉ số phát triển trường sư phạm (TEIDI) một cách nghiêm túc, đúng quy trình và đảm bảo phản ánh chính xác các hoạt động của Học viện. Thông qua hoạt động đánh giá đồng cấp lần này, Giáo sư hy vọng từng đơn vị, từng bộ phận của Học viện tiếp tục nhìn nhận được thế mạnh cũng như những hạn chế trong từng công tác, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hành động nâng cao chất lượng, phát triển năng lực của Học viện, hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030 là “Cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục, đạt các tiêu chuẩn cao về đào tạo, bồi dưỡng và chuyển giao tri thức ngang tầm các quốc gia trong khu vực, tham chiếu các chuẩn quốc tế”.

PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục trình bày Báo cáo tự đánh giá của Học viện

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Chương trình ETEP

Trên con trường hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện luôn giữ vững vai trò tiên phong đi đầu trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng nhu cầu đổi mới, phát triển nền giáo dục nước nhà. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Học viện luôn không ngừng hoàn thiện về cả cơ cấu tổ chức và chất lượng dạy học, phấn đấu không ngừng vì sự nghiệp giáo dục của đất nước. Hiện nay, các hoạt động chuyên môn của Học viện đang được phát triển về cả chiều rộng và chiều sâu; hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học và công nghệ được phát triển cũng với  sự mở rộng các ngành đào tạo, các lính vực nghiên cứu, các chương trình bổi dưỡng, tập huấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu…; các hoạt động hợp tác, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước ngày càng được triển khai phong phú, nhiều hội thảo quốc tế về vấn đề quản lý giáo dục, đổi mới giáo dục, chương trình giáo dục mới… đã được Học viện tổ chức thành công.

Hiện tại, Học viện đào tạo hệ đại học với quy mô gần 2000 sinh viên, gồm 5 mã ngành: Quản lý giáo dục, Tâm lý học giáo dục, Công nghệ thông tin, Kinh tế giáo dục, Giáo dục học; đào tạo sau đại học với quy mô gần 1000 học viên, với 3 mã ngành :Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng, Công nghệ thông tin; gần 100 tiến sĩ mã ngành quản lý giáo dục đã và đang được đào tạo tại Học viện quản lý giáo dục.

Hàng năm Học viện thực hiện bồi dưỡng cho hàng nghìn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (năm 2018, gần 10 nghìn học viên), với nhiều hoạt động bồi dưỡng, tập trung vào đối tượng cán bộ quản lý giáo dục các cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các đối tượng nhà giáo, nghiệp vụ tư vấn du học, nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng I, II, III, bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm nhiệm vụ tư vấn học sinh…

Với việc xác định giá trị cốt lõi: Trách nhiệm – Chuyên nghiệp – Hợp tác, Học viện cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội trong tất cả các lĩnh vực hoạt động bao gồm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng; Học viện xây dựng các quy trình quản lý và thực hiện các hoạt động, từng thành viên thể hiện tính chuyên nghiệp trong việc thực hiện quy trình; Học viện duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế để triển khai đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

TS. Phan Hồng Dương, Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng, Học viện Quản lý giáo dục

TS. Phạm Đức Hiếu, Thư ký Hội đồng đánh giá đồng cấp công bố lịch làm việc của Đoàn đánh giá

Thạch Thảo

Trả lời

Close Menu