Thông báo Tuyển sinh trinh độ thạc sĩ năm 2019

Học viện Quản lý Giáo dục thông báo tuyển sinh thạc sĩ 2019 các chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng, Công nghệ thông tin.

Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng cụ thể như sau:

Các mã ngành và thông tin chi tiết tuyển sinh vui lòng xem thông báo toàn văn sau:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Hc72qzqcjkvP4VJY-MV9B_WDrtyecU10

Trả lời

Close Menu