Thông báo số 01 Hội thảo Khoa học Quốc gia “Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo”

Học  viện Quản lý giáo  dục trân trọng thông báo về kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia  “Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo” như sau:

Toàn văn thông báo: https://drive.google.com/file/d/1wDfNaAMCv4dz8tDgXKjOC2YQJDwsyRea/view?usp=sharing

Mẫu đăng kí tham dự: https://drive.google.com/file/d/1LdBwuq2zBBxOJ-g8RcG34y8U1qlY8YGD/view?usp=sharing

Trả lời

Close Menu