Bế mạc Hoạt động đánh giá đồng cấp theo bộ chỉ số TEIDI tại Học viện Quản lý giáo dục

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hoạt động đánh giá chất lượng theo bộ chỉ số TEIDI tại Học viện Quản lý giáo dục đã chính thức bế mạc. Các kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy sự phát triển về năng lực của Học viện trong thời gian tham gia Chương trình ETEP, đáp ứng cơ bản yêu cầu của nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước.

Quang cảnh Lễ Bế mạc

GS.TS Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục

Tham dự buổi Lễ Bế mạc có GS.TS Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Chương trình ETEP; PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đồng cấp; TS. Vương Thị Minh Châu, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Đỗ Thế Hưng, Chuyên gia độc lập; cùng các thành viên đoàn đánh giá và thành viên các nhóm tự đánh giá của Học viện.

PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đồng cấp phát biểu Kết luận

Phát biểu tổng kết hoạt động đánh giá đồng cấp tại Học viện Quản lý giáo dục, PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền, Chủ tịch Hội đồng đánh giá ghi nhận những nỗ lực phát triển năng lực của Học viện trong thời gian qua, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP nói riêng và yêu cầu đổi mới giáo dục nói chung. Theo PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền, Báo cáo tự đánh giá của Học viện Quản lý giáo dục đã thể hiện tính nghiêm túc trong triển khai hoạt động Kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời phản ánh một cách khách quan, cụ thể các hoạt động của Học viện. Thay mặt Hội đồng đánh giá đồng cấp, PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền công nhận các kết quả trong Báo cáo tự đánh giá của Học viện Quản lý giáo dục, đồng thời đưa ra một số góp ý giúp Học viện khắc phục những mặt hạn chế.

Các hoạt động đánh giá chất lượng tại Học viện Quản lý giáo dục

TS. Phan Hồng Dương, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng, Học viện Quản lý giáo dục

Hình ảnh lưu niệm

Thạch Thảo

Trả lời

Close Menu